Gemiye Verilen Ek Hizmetler

Gemilere rıhtım barınma, tatlı su hizmeti, palamar hizmeti sağlanmaktadır.