Gemiye  Verilen Hizmetler


Gemilere rıhtım barınma, tatlı su hizmeti, palamar hizmeti sağlanmaktadır.