Depolama ve Ardiye Hizmetleri


Depolama Hizmetleri

Liman içerisinde 2.600 m2 kapalı alana sahip ve liman sahamızın
tamamı “Geçici Depolama Yeri” statüsünde olup açık saha depolaması
içinde konteyner ve genel kargo müşterilerine hizmet verilmektedir.

Aynı şekilde Liman sahası içerisinde (Gümrüklü) ve dışarısında
(Gümrüksüz) bulunan tüm sahalarımızda konteyner depolama hizmeti
de verilmektedir.
Ardiye Hizmetleri

İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan sahalarda muhafaza
edilen eşyanın bekleme hizmetidir.

Gemi ile gelen eşyada bir konşimento muhteviyatı eşyanın ilk
parçasının deniz veya kara vasıtasına veya terminale konulduğu,
boşaltma yapan geminin herhangi bir nedenle açığa alınarak
boşaltmaya ara verilmesi halinde geminin yeniden rıhtıma yanaşarak
boşaltmaya başladığı, kara vasıtaları ile gelen eşyada vasıtanın
terminale girdiği, takvim günü başına ardiye ücreti uygulanır.